Indienststelling door Air24

Indienststelling
single split

€300 incl BTW

Indienststelling
dubbel split

€400 incl BTW

Indienststelling
Trippel split

€500 incl BTW
Na succesvolle voltooing van uw installatie staat het team van Air24 klaar om een grondige controle uit te voeren en uw systeem op te starten. Het is van cruciaal belang dat u ons tijdig op de hoogte brengt voor het plannen van een afspraak. Stuur hiervoor het aanvraagformulier naar ons door en voeg tevens foto’s toe, zodat wij de situatie nauwkeurig kunnen beoordelen en de juiste aanpak kunnen bepalen.
Voor een efficiënte voorbereiding op de controle en opstart dienen enkele specifieke richtlijnen te worden gevolgd.
  • Zorg ervoor dat de toestellen correct elektrisch zijn aangesloten,
  • en dat de flares van de koelleidingen nauwkeurig tot vlak tegen de koppelingen komen, zoals aangegeven in de installatiehandleiding.
  • Laat het binnenste toestel open, zodat de leidingen eenvoudig gecontroleerd kunnen worden, en zorg ervoor dat de koppelingen zichtbaar zijn. Zowel de binnen- als de buiten-unit moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, en
  • er dient een stroomvoorziening van 220 V beschikbaar te zijn voor de buiten-unit.
Indien de buiten-unit is gemonteerd op een plat dak of op hoogte met een wandbeugel, zorg dan voor een eenvoudige en veilige toegankelijkheid. Het is van groot belang dat eventuele afwijkingen van de opstartvoorwaarden minstens 2 werkdagen voor de geplande afspraak aan Air24 worden gemeld. Het niet tijdig melden of het niet kunnen uitvoeren van de opstart, als gevolg van nalatigheid van de klant, kan resulteren in het aanrekenen van een forfaitair bedrag van 60% van de kostprijs van de opstart. Kostprijs is inclusief de kilometer vergoeding.

Heb je nog meer vragen over onze service?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen,

Wij helpen je graag verder.